00:01 - 22. april 2016

De nasjonale strateger – hvor ble de av?

Politikerne er redusert til en slags saksbehandlere for politikkutformende doldisbyråkrater, skriver Rune Slagstad.

Syv år med fusjonsvedtak: Blir planen om ett gigantsykehus på Gaustad gjennomført, vil Ullevåls nye akutt­mottak til vel 500 millioner kroner bli overflødig. Foto: Siv Dolmen

Se Rune Slagstad i debatt om «de skjulte strateger» med Kristin Clemet, Gudmund Hernes og Mímir Kristjánsson på Portalen.

1.

Studiet av norsk historie fra det tidlige 1800-tall gir et nærmest overveldende inntrykk av en ambisiøs, prinsipielt begrunnet reformisme: en vedvarende evne til å integrere tidens krav ved å gi tiden sitt stempel. Strategene opptrådte med tanker, ideer og strategier, ikke under betingelser de selv hadde valgt – de var gitt ved tradisjonens føringer og situasjonens fordringer. Men de tolket sin tid og evnet å gi utviklingen en retning. De var handlende subjekter med en ambisjon om å omforme ideer til institusjonelle realiteter. De var ifølge et bærende synspunkt i min studie De nasjonale strateger (Pax, 3. utgave 2015) offentlige entreprenører som bedrev samfunnsbygging via statsekspansjon basert på vitenskapelig kunnskapsmakt. Slik var det da embetsmannsstatens professorpolitikere i 1857 tok initiativ til Den norske Creditbank, landets første, moderne storbank, med hovedstadens handelsstand motstrebende på slep. Og slik var det da noen av de siste nasjonale strateger på sosialdemokratisk hold tok initiativet til Statoil til tross for betydelig borgerlig-politisk opposisjon.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»