Annonse
00:00 - 26. februar 2016

Veiviseren

Heretter må vi finne veien selv, skriver Espen Ytreberg.

Enkel og drastisk innsikt: Tegn er alt som kan gis mening, og dermed er tegn alt det som kan brukes til å lyve med. Foto: Jacopo Raule/Getty Images
Annonse

Vi lever i tegnjungelen, skapt av medier, informasjon og symboler som kommer mot oss fra alle kanter. Gamle skilt og skillelinjer fungerer ikke riktig som veivisere lenger: god og dårlig smak, høy og lav kultur, virkelighet og fiksjon. Lenge kunne vi gå bak den energiske ryggen til en italiensk professor for å finne vei. Han brøytet farbare stier med skarpsinn, humor og en formidabel lærdom. 19. februar døde Umberto Eco, 84 år gammel. Heretter må vi finne veien selv.

I disse dager har nekrologene og minnemeldingene på sosiale medier strevd for å ta inn bredden og betydningen av det usedvanlige arbeidet Eco la ned. Det er fristende å drive med ren opplisting av alle kunnskapsområdene mannen behersket: filosofi, historie, semiotikk, estetikk, antropologi, populærkulturstudier. Eller alle sjangrene: romaner, vitenskapelige avhandlinger, litteraturkritikk, parodier, pastisjer, essays, avisartikler, reiseskildringer. I hjertet av det Eco drev med, ligger likevel tegnene, hvordan vi tolker dem, og hva som står på spill i tolkningen.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.