Annonse
00:00 - 12. februar 2016

Trenger ­Sverige en ny samfunnskontrakt?

Flyktningkrisen viser at spenningen mellom statsborgerskap og menneskerettigheter, som før kun var latent, nå er blitt høyst konkret, skriver Lars Trägårdh.

Krise: De syriske barna Nor, Saleh og Hajaj Fatema sover utenfor Migrationsverkets lokaler i Marsta utenfor Stockholm, 8. januar 2016. Stort press på mottaksapparatet er en av grunnene til at svenske myndigheter har innført blant annet grensekontroll og strengere regler for gjenforening. Foto: Jessica Gow/Reuters/TT News Agency
Annonse

Vil historikere i 2050 se tilbake på høsten 2015 som et vendepunkt, eller sågar som øyeblikket da den svenske modellen vandret heden? Uansett står mye på spill akkurat om dagen. Sverige som land er splittet mellom to ulike solidaritetsidealer.

Det ene utgår fra medborgerskapstanken. Som få andre land i Europa har Sverige lykkes i å institusjonalisere den franske revolusjonens parole om frihet, likhet og brorskap. Den svenske samfunnskontrakten hviler på en åpenbart paradoksal blanding av sosiale og individualistiske verdier og idealer. Det nasjonale fellesskapet er et «brorskap» hvor borgerne bejaer både sosial likhet og individuell frihet.

Det andre idealet er ideen om menneskerettigheter – som også kan spores tilbake til den franske revolusjon og dens universalistiske målsetning. Spørsmålet er om disse to solidaritetsidealene kan eksistere side ved side i fremtiden, og i hvilken grad de står i grunnleggende, uunngåelig og tidvis brutal motsetning til hverandre.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
Rekorden i antall uføre er et problem
Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme