00:00 - 05. februar 2016

Konservativ kulturartikkel

LITTERATURHUS Morgenbladet er 22. januar skeptisk til noe nytt, litteraturhus, fordi det bryter med en del vante forestillinger om hvordan kultur skapes, formidles og finansieres. Det er nok ikke meningen at innholdet skal tas på alvor. Men hvis noen lesere allerede har gjort det, er det greit å presentere et par motforestillinger fra et av landets mest suspekte litteraturhus, som er finansiert av private og det offentlige sammen, ikke bare av skattepenger, slik Morgenbladet ser ut til å foretrekke. I tillegg besøkes vi av en mengde mennesker som ellers kunne sitte hjemme og lest avisen.

Kanskje den mest konkrete virkningen av litteraturhus er at folk blir mer opptatt av å lese bøker?

Siden Litteraturhuset i Fredrikstad åpnet for tre år siden, har nær 100 000 mennesker besøkt de mer enn 800 åpne arrangementene. Husets plassering i bykjernen, og i den tettest befolkede delen av Østfold, gjør det utvilsomt enklere for publikum å benytte seg av tilbudet vårt, og bidrar til at vi når ut til så mange som vi gjør. Det viktigste poenget i artikkelen synes å være at litteraturhuset konkurrerer med bibliotekene om oppmerksomhet og offentlige midler. Anvendt på andre deler av kultursektoren kan man for eksempel mene at det er feil å bevilge penger til Riksteatret, fordi det kan gå ut over regionteatrene, eller at nye sykkelveier gir mindre penger til gågater.

Men realiteten her i Fredrikstad er at både besøks- og utlånstallene for biblioteket er gått opp etter at Litteraturhuset ble etablert. Og at de to institusjonene samarbeider godt om enkelte programposter. Så selv i en mellomstor norsk by finnes det et såpass stort publikum at det er plass til både et bibliotek og et litteraturhus.

Kan fremveksten av nye modeller for formidling av litteratur og aktuelle spørsmål gjenspeile det at folk i økende grad ønsker å møtes ansikt til ansikt for å diskutere spørsmål som opptar dem? Og at det dermed er rom for flere arenaer? Kanskje er den mest konkrete virkningen av litteraturhus er at folk blir mer opptatt av å lese bøker. Har Morgenbladet spurt seg om dette kanskje er de viktigste og mest relevante forbindelsene mellom litteraturhus og biblioteker? Og om den viktige støtten til nytt hovedbibliotek i Oslo ikke ble mindre, men kanskje større av at byen lenge har hatt et levende og svært godt besøkt litteraturhus midt i byen?

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»