00:00 - 19. februar 2016

Hvem bryr seg?

Dommedagsprofetienes apati – og den faktiske muligheten for at verden som vi kjenner den går til helvete.

Se katastrofen i hvitøyet: Det gjelder å være realist nok til å se de virkelige klimaproblemene, og konstruktiv nok til å skape et reelt handlingsrom, skriver Lars Risan. Bildet er fra en skogbrann i Camarillo, California. ⇥Foto: David McNew/Getty Images

For noen uker siden (8. januar) skrev Dag O. Hessen et essay i Morgenbladet hvor han mente at ordet «dommedagsprofeti» ble misbrukt for å bagatellisere virkelige miljøproblemer, knyttet til både klimaendringer og tap av artsmangfold. Hessen synes at det er falsk optimisme å se glasset som halvfullt, «av og til må man fortelle at glasset er halvtomt». Dessuten tømmes glasset, og vi er på vei mot «den sjette utryddelsen». Den forrige fant sted for 65 millioner år siden, og gjorde det av med omtrent 75 prosent av jordens arter, inklusive dinosaurene. I dag er bestandene av de fleste dyr blitt halvert, på bare 40 år.

Men – hvem bryr seg om det? Siden Hessen skrev sitt essay har både aviser og sosiale medier flommet over av debatter om flyktninger: Mange har kommet til Europa, mange av dem skal sendes ut igjen, i hvert fall fra Norge, noen av dem, unge menn i Tyskland, hadde begått gruppeovergrep mot tyske kvinner. Her har selve virkelighetsbeskrivelsen stått på spill: Var de seksuelle overgrepene et resultat av menns natur eller av arabisk kultur?

Annonse