00:00 - 08. januar 2016

Torgersen ble dømt med urette

Det er den psykologiske utfordring – ikke den rettslige – som representerer hovedproblemet i dagens situasjon. Offentligheten er gått trett av Torgersen-saken, skriver Cato Schiøtz.

Jeg ble på forsommeren i fjor anmodet av Fredrik Fasting Torgersen om å vurdere om det var grunnlag for å fremme en ny begjæring om gjenåpning av den gamle drapsdommen mot ham fra 1958.

Jeg reagerte negativt: Var ikke alle stener snudd i denne saken, var ikke alle anførsler fremsatt, vurdert – og forkastet?

Jeg sa meg imidlertid villig til å se på saken og foreta en rask gjennomgang.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»