00:00 - 29. januar 2016

Å påpeke overgrep fra Assad er ikke det samme som støtte til ISIL

Norsk Folkehjelps støtte og solidaritet ligger hos den syriske sivilbefolkningen, ikke hos væpnede grupper hverken på den ene eller andre siden av konflikten. Hverken det å arbeide i opposisjonskontrollerte områder, eller å mene at Assad-regimet gjør alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen er det samme som å støtte ISIL.

Elisabeth Reehorst gjør derfor en fullstendig feillesing av Norsk Folkehjelps arbeid i Syria i et debattinnlegg 22. januar. Hennes innvendinger bærer preg av en forenklet forståelse av situasjonen på bakken.

Borgerkrigen i Syria har blitt et svært uoversiktlig landskap av væpnede grupper. Alle parter begår overgrep mot sivilbefolkningen og bryter krigens folkerett i større eller mindre grad, og vi har påpekt og fordømt disse overgrepene uavhengig av hvem som har utført dem. Et styrende regime har et folkerettslig ansvar for å beskytte befolkningen fremfor å angripe dem. Dessverre bidrar istedet Assad-regimet, som var kjent for massive menneskerettighetsbrudd allerede før krigen, til et flertall av overgrepene og dermed også en voldsspiral.

Elisabeth Reehorsts innvendinger bærer preg av en forenklet forståelse av situasjonen på bakken.

Det fritar imidlertid ingen andre aktører for ansvar. Å påpeke Assad-regimets ansvar er ikke det samme som å forsvare ekstremt brutale aktører som ISIL på noen som helst slags måte. Her burde man kunne være enige om at både Assad-regimet og ISIL er en ulykke for sivile syrere.

Midt i krigen finnes fortsatt også uavhengige aktivister som rapporterer fra bakken, syriske organisasjoner som sørger for å få nødhjelp fram med fare for eget liv, og lokale grupper som holder hjulene i gang i områder som hverken kontrolleres av Assad eller ISIL. Det er disse organisasjonene Norsk Folkehjelp samarbeider med i vårt nødhjelpsarbeid, som er rettet mot sivilbefolkningen, ikke mot væpnede grupper. Det er disse positive kreftene vi støtter i deres håp om en fredelig løsning på konflikten og et fremtidig Syria der lederne representerer folket, heller enn å angripe dem.

Kathrine Raadim er utenlandssjef i Norsk Folkehjelp.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse