00:01 - 22. januar 2016

Og, ikke men

Det må være mulig å snakke om frihet og etikk på samme tid.

Ytringsfrihet: Norske muslimer demonstrerer i Oslo mot utgivelsen av Salman Rushdies «Sataniske vers» på norsk, februar 1989. Foto: Bjørn-Owe Holmberg/NTB Scanpix

Er det mulig å unngå setningen «Vi skal ha ytringsfrihet, men…» – og likevel være opptatt av både ytringsfrihet og ytringsetikk? Sagt med andre ord: Kan konjunksjonen «men» byttes ut med konjunksjonen «og» i forholdet mellom ytringsfrihet på den ene siden og respekt og etikk på den andre?

Jeg tror vårt frie samfunns sunnhet – kanskje på sikt dets overlevelse – er avhengig av nettopp en slik dobbelthet som ivaretar så vel frihet som etikk. Jeg innrømmer at dette er store ord, men la meg forsøke å forsvare dem.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»