00:01 - 15. januar 2016

Jo, det har noe med kultur å gjøre​​

Kulturforskere er vanligvis forsiktige med å tillegge kulturforskjeller forklaringsverdi. Forsiktigheten går ofte for langt, skriver Thomas Hylland Eriksen.

Feststemning: Fotografen Maciej Dakowicz brukte fem år på å dokumentere utelivet i den engelske byen Cardiff, resultatet ble blant annet boken Cardiff After Dark som dette bildet er hentet fra. Thomas Hylland Eriksen skriver om konfliktene og misforståelsene som oppstår når ulike personforståelser kolliderer. Foto: Maciej Dakowicz
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»