00:00 - 08. januar 2016

Den nyktre majoritet

Det er ikke lett å kjempe for å opprettholde dagens ruspolitikk. Mina Gerhardsen prøver.

– Skal en tro samfunnsdebatten de siste ukene, er det snart bare du som ikke er for legalisering av rusmidler. I Morgenbladet sammenlignet advokat Inger Zadig deg med en jihadist og Natt & Dag nominerte deg til «Årets verste stemme 2015». Vi lar oss rive med og spør: Hvordan står det til der borte, på feil side av historien?

– Det store flertallet av befolkningen ønsker ikke å legalisere. Flere målinger viser at over 80 prosent sier nei til legalisering av cannabis, og kun 12-13 prosent ja. Dessverre har rusdebatten fått en form som gjør at mange kvier seg for å delta, slik at holdningsbildet på kronikksidene blir ganske skjevt.

– Zadig skriver at «det er forsvarerne av dagens narkotikapolitikk som har bevisbyrden for at bruken av straff er en klok investering». Hva er bevisene dine?

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.