05:48 - 20. mars 2015

Vegring, ikke skulk

DOKTOREN SVARER Mobbing er en stor del av forklaringen når barn og ungdom vegrer seg for å gå på skolen.

– Du har forsket på skolevegring. Det er ikke det samme som å skulke?

– Nei, vegring handler om det emosjonelle ubehaget ved å gå skolen. Skulkerne har ikke motivasjon til å gå på skolen, mens vegreren vil, men klarer ikke.

– Vet du hvorfor de vegrer seg?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»