05:48 - 20. mars 2015

Vegring, ikke skulk

DOKTOREN SVARER Mobbing er en stor del av forklaringen når barn og ungdom vegrer seg for å gå på skolen.

Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»