09:55 - 02. januar 2015

Twitter – ikke for folket

SOSIALE MEDIER I amerikansk valgkamp brukes Twitter primært for å påvirke medienes dagsorden, ikke for å nå «vanlige» velgere.

Tungrodd: Twittermeldinger ble sendt ut på digitale storskjermer under Republikanernes årsmøte i Tampa før presidentvalget i 2012. Nå viser forskning at det var stor mangel på autonomi i det digitale valgkamp-teamet til presidentkandidat Mitt Romney. Foto: Spencer Platt/Getty Images

FORSKNINGSFRONTEN

Enten det var en Twitter-melding, en Facebook-oppdatering, bloggpost, bilde – alt du kan forestille deg – det måtte sendes rundt til alle for godkjenning. Mot slutten av kampanjen var det 22 personer som måtte godkjenne alt. Det digitale teamet hadde dessverre ikke muligheten til å tenke ut egne ting og publisere dem». Slik forklarer Caitlin Checkett, direktør for «digital integrering» hos presidentkanditat Mitt Romney, hvordan presidentkandidatens digital-stab manglet autonomi.

Dette kommer frem i artikkelen «Seizing the moment: The presidental campaigns’ use of Twitter during the 2012 electoral cycle», skrevet av Daniel Kreiss og publisert i tidsskriftet New Media & Society. Han har intervjuet folkene som hadde ansvar for den digitale valgkampen hos henholdsvis Barack Obama og Mitt Romney, og analysert innholdet i kampanjenes respektive Twitter-meldinger. Målet var å se hvordan de to president-kandidatene jobbet strategisk med Twitter i den amerikanske valgkampen i 2012. Twitter-studien har tre hovedpoenger: Organisasjonsstruktur, autonomi og mediepåvirkning.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»