15:54 - 19. februar 2015

Sykere med lav utdanning

DOKTOREN SVARER Lav utdanning gir høyere risiko for hjertesykdom og død.

– Folk med lav utdanning har høyere risiko for hjertesykdom og død, konkluderer du. Da tenker jeg på klisjéen om at folk med høy utdanning er spreke og sunne, mens de som har lavstatusjobber, ser mye tv og spiser grandiosa?

– Vi har ikke hatt tilgang til informasjon om livsstil i dette studiet, men andre studier har konkludert med at det er en slik sammenheng. Det betyr imidlertid ikke at man bare kan be dem med lav utdanning om å slutte å røyke. Det er ikke sånn at folk helt frivillig har en dårlig livsstil. Det kan skyldes stress i jobben, oppveksten man har hatt, foreldrenes bakgrunn. Det er mange faktorer som styrer livene våre.

– Noe med årsak-virkningen skurrer. Kan man si at folk som har dårligere helse, ikke velger like høy utdanning som andre?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»