15:54 - 19. februar 2015

Sykere med lav utdanning

DOKTOREN SVARER Lav utdanning gir høyere risiko for hjertesykdom og død.

Annonse