15:30 - 19. mars 2015

Rasevask – rasisme uten rasister

Hvordan utfolder rasismen seg i samfunn der ingen er rasister? Programmet om rase i Hjernevask-serien etterlot inntrykket av en bevisst rasistisk tendens.

Politisk argumentasjon: Afrikansk-amerikanere som gruppe har lavere gjennomsnittlige resultater på IQ-tester enn den hvite delen av befolkningen. Mens de fleste vil anta at dette gjenspeiler forskjeller i levekår, hevder forskerne i Hjernevask derimot at forskjellen bare kan forklares genetisk. I Ferguson, Missouri protesterer befolkningen mot rasisme og politiets drap på den ubevæpnede tenåringen Michael Brown. Foto: Scott Olson/Getty Images

Sosialantropologen Marianne Gullestad anbefalte en gang at man burde «se bort fra hele det individualiserende spørsmålet om hvem som ‘er’ rasister» og heller undersøke hvordan noen typiske aktører uttrykker «ideologier eller biter av ideologier som direkte eller indirekte impliserer et begrep om rangerte ‘raser’». I tråd med dette rådet har jeg prøvd å undersøke noen rasistiske diskurser som er utbredt i Norge i dag. Tv-serien Hjernevask, som gikk på NRK i 2010, er stadig verdt nærmere oppmerksomhet. Her finner man ytringer eller tolkningsrammer som det finnes gode grunner til å kalle rasistiske, selv om de som kom med ytringene, ville benekte at de selv var eller er rasister.

 

Hjernevask ga seg ut for å være en faktabasert populærvitenskapelig serie. Serien ble også promotert som undervisningsfjernsyn, og selges fortsatt som sådan av NRK, anbefalt til bruk både på både ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Det grunnleggende retoriske grepet i serien var at man ville spille naturvitenskapelig, biologisk-genetisk orientert «hard science» ut mot «politisk korrekte» kulturvitenskapelige og sosiologiske perspektiver. I programmet som handlet om rase, artet imidlertid dette seg noe annerledes.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»