15:49 - 19. februar 2015

Menneskehetens bunnlinje

En grytidlig morgen i New Mexico markerer starten på menneskets tidsalder.

Starten på slutten: Er dette starten på antropocen? Den første atombomben, med kodenavn Trinity, ble detonert i Alamogordo i New Mexic. ⇥Foto: Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»