12:23 - 21. mai 2015

Massenes kraft og forskeren i deg

Har du lyst til å bli forsker? Last ned en forsker-app.

Gruppearbeid: Gjennom nettdugnad kan for eksempel fugletittere, som disse i Portland, hjelpe forskere til nye vitenskapelige gjennombrudd. Foto: John Patriquin/Portland Press Herald/Getty Images

Sjeldne orkideer, dyrelivet i Chicago og månens overflate har noe til felles: Du kan hjelpe dem til vitenskapelige gjennombrudd. Fenomenet er kjent som crowdsourcing, citizen science eller nettdugnad – og går ut på at folk hjelper til med å systematisere og bygge opp store datasett. Et eksempel er et prosjekt ved Naturhistorisk museum i Oslo, der publikum bidro til å digitalisere samlingen av gamle planter. Nettdugnad for forskning har vært diskutert i flere år nå, men spørsmålet er om prosjektene har interesse utover det museale.

Det er lett å la seg fascinere av dugnadsformen. Nettsiden zooniverse.org er en av de mest profesjonelle aktørene, med fartstid siden 2007 og mer enn tretti ansatte. De kan vise til en rekke fine prosjekter der du kan hjelpe forskere, fordelt på kategoriene verdensrommet, klima, humaniora, natur, biologi og fysikk. Jeg ble fristet av overskriften «Help explore the ocean floor», et prosjekt for å kartlegge fisk og krepsdyr basert på fotografier av havbunnen. Jobben besto i å telle fisk og bunndyr i omtrent to millioner fotografier. Men det viste seg at prosjektet allerede var fullført og at 166 226 fisker var kartlagt. Et annet prosjekt går ut på å undersøke og kartlegge dyrelivet i Chicago. Der er det fortsatt mye å gjøre, selv om nesten 4000 aktive brukerne allerede har gått gjennom 600 000 fotografier av dyr fra storbyen.

 

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»