09:16 - 23. januar 2015

Lytt, lege!

For leger er ordet viktigere enn skalpellen.

Illustrasjon: Espen Friberg/Yokoland

KRONIKK

De fleste klagesaker på leger handler om «dårlig kommunikasjon». Leger og pasienter over hele verden strever med følgene av uprofesjonelle samtaler: feildiagnoser, over- og underbehandling, sløsing med penger og medisiner, fortvilelse. I helsevesenet undervurderer vi kompleksiteten i medisinske dialoger. Vi glemmer at menneskemøtet skaper all forståelse og misforståelse. Vi later som om det er enkelt, vi slurver med opplæringen. Men for leger er ordet viktigere enn skalpellen, og vanskeligere å håndtere.

 

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»