09:28 - 28. mai 2015

Kognitiv svikt

Hva ligger under diagnosen ADHD?

Annonse