00:38 - 19. juni 2015

Knuser myter om trygdeeksport

Harde fakta om utbetalinger.

– Artikkelen din om trygdeeksport i Nytt Norsk Tidsskrift har fått mye oppmerksomhet. Politikerne omtaler eksporten som en trussel mot velferdsstaten?

– Ordet «trussel» er fra Siv Jensen (Frp). Det er to ting som lett blandes sammen. På den ene siden velferdsstatens økonomi, på den andre siden dens normative bærekraft. Hvis folk oppfatter at penger utbetales til folk som ikke har fortjent det, er det en risiko for velferdsstaten. Men noe av dette bunner i fordommer, derfor har jeg gått gjennom tallene.

– Hva viser de?

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»