12:06 - 19. mars 2015

Kampen mot IS på Twitter

Hjelper det å stenge Twitter-kontoene til IS? En ny rapport avdekker ekstremistenes Twitter-mønstre.

Følges: Twitterkontoer som State of Islam følges både av forskere og følgere. Faksimile fra twitter

MEDIER

De voldelige ekstremistene i Den islamske stat (IS) vil opprette en forhistorisk islamsk stat, et kalifat, og bruker nymotens teknologi for å få budskapet ut. IS er på Youtube og Twitter for å spre groteske videoer og bilder av halshogginger og drap. Hensikten er å spre frykt, propaganda, og rekruttere sympatisører.

Men Silicon Valley-selskapene Twitter og YouTube har slått tilbake ved å suspendere IS-kontoer. En ny studie har nå undersøkt hvordan IS-nettverket på Twitter ser ut, hva slags innflytelse det har og hva slags konsekvenser midlertidig stenging av IS-kontor på Twitter har ført med seg.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»