10:43 - 16. januar 2015

Jeg har sett jorden brenne

TORV Ulmende branner forflytter seg sakte, men kan få overraskende store konsekvenser.

Gjenvendende problem: Brannmenn jobber med å slukke en torvbrann på en plantasje i Siak på Sumatra, mars 2014. Forurensende tåke fra denne og flere lignende branner legger seg tett over store områder og gir befolkningen pusteproblemer. Foto: Oscar Siagian/Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»