04:13 - 19. juni 2015

Et eiende vesen

Den svarte økonomien er et gryende opprør mot lovverket. Nordmenns skattesnylting er en menneskelig respons på reell institusjonell urettferdighet, skriver Andreas Masvie.

Illustrasjon: Øivind Hovland
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»