11:00 - 12. juni 2015

Erklærer krisen død

«Humaniorakrisen er et dekkord for utfordringer som ikke er egenartet for humaniora.» Det skriver språkforsker Terje Lohndal og religionsviter Knut Melvær i en «nekrolog» i den siste utgaven av magasinet Forskerforum. I tillegg mener de det kanskje er på tide å gravlegge selve humaniorabegrepet. Forestillingen om humaniora som de fagene som studerer menneskets åndsliv bygger på en forståelse av mennesket som er utdatert, skriver de, fordi «natur og kultur henger sammen».

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»