10:53 - 10. april 2015

Er vi ferdig med Tambora?

Det er 200 år siden det største vulkanutbruddet i historisk tid.

Stratovulkan: Vulkanen Tambora i Indonesia er 10 kilometer i diameter og én kilometer dyp. Før utbruddet i 1815 var fjellet 4300 meter. Etter utbruddet var høyden 2850 meter. Foto: Iwan Setiyawan/Kompas Images/NTBScanpix
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»