10:53 - 10. april 2015

Er vi ferdig med Tambora?

Det er 200 år siden det største vulkanutbruddet i historisk tid.

Stratovulkan: Vulkanen Tambora i Indonesia er 10 kilometer i diameter og én kilometer dyp. Før utbruddet i 1815 var fjellet 4300 meter. Etter utbruddet var høyden 2850 meter. Foto: Iwan Setiyawan/Kompas Images/NTBScanpix

Vulkanen Tambora våknet til live 5. april 1815. Etter noen dager med utbrudd eksploderte vulkanen kvelden 10. april. Mer enn 60 000 mennesker omkom i Indonesia som en følge av glødende askestrømmer. Et kongedømme forsvant. Utbruddet førte til store endringer i det globale klimasystemet og ga dårlige somre i en rekke land i årene som fulgte. 200-års-jubileet har gjort at katastrofens forløp og konsekvenser er dekket i medier verden over. Vi har lest om eksplosjonen, året uten sommer og Mary W. Shelley som, preget av kaldt og fuktig vær, skrev historien om Frankenstein under en hyttetur i Sveits. Spørsmålet er om katastrofen har relevans utover det kuriøse.

Denne uken møttes en rekke av verdens vulkanforskere til en jubileumskonferanse i Bern i Sveits. Målet var å gjennomgå de naturvitenskapelige lærdommer fra 1815-utbruddet, men også å diskutere hvordan samfunnet forholdt seg til krisen. Noe som skiller denne konferansen fra andre, er detaljnivået. Utbruddet og katastrofen ble belyst i 46 foredrag som tok for seg hele spekteret av problemstillinger: Økningen av gasstrykket i magmakammeret under vulkanen, spredningen av aske fra den mer enn 40 kilometer høye askesøylen og konsekvensene for folk i Asia og Europa.

Annonse