Annonse

Annonse

18:20 - 03. juni 2015

En stor vennlig kjempe

Jeg famler etter ord og måter å nærme meg dette skrivestykket. Aldri før har hans råd og synspunkter hvilt tyngre på meg. Men jeg fulgte ikke alltid, ikke en gang ofte, hans råd. Og ofte var jeg uenig med ham, skriver Nicolay Borchgrevink Johansen.

Moralpolitimann: Da Morgenbladet intervjuet Nils Christie i 2010, havnet vi midt i kriminaliteten. Intervjuet kan leses på morgenbladet.no (se lenke til høyre på siden). Foto: Siv Dolmen

NILS CHRISTIE 1928-2015

I Roald Dahls bok SVK oppdager den lille jenta Sophie at det går en kjempe rundt i gaten hennes om natten. Han blåser gode drømmer på barna. Han er en «Stor Vennlig Kjempe» – SVK. De andre kjempene, derimot, fanger og spiser barn. Sophie og SVK lager en plan for å stoppe de andre kjempene.

Nils Christie var en stor, vennlig kjempe, og han bekjempet ondskap med hvert fiber i kroppen. «Ondskap»? Christie snakket helst om «trøbbel» og uønskede handlinger i det sivile liv. Hans oppmerksomhet var først og fremst rettet mot den pine stater påfører enkeltmennesker, primært gjennom straff og fengsler. Han kalte det «pine». Ved å bruke ordet «kriminalitet» om trøbbel og uønskede handlinger, legger vi grunnlaget for å ta i bruk slik pine, mente Christie.

Annonse