Annonse
00:30 - 16. januar 2015

Bjørnehelsetjenesten

Vil helseministeren la pasienten bestemme over legen?

Annonse

ESSAY

Vi setter pasienten i sentrum. Vi flytter dem som sitter nederst ved bordet, øverst», sa Bent Høie i sin første sykehustale 7. januar 2014. I denne talen gir helseministeren sine politiske styringssignaler for spesialisthelsetjenesten. Nøyaktig ett år senere, i sykehustalen 7. januar 2015, låter det sånn: «Vi flytter makt fra andre som har makt og til pasienten.» Hakk i plata, altså.

For tretti år siden var det ingen som snakket slik i Norge. Det var på 1980-tallet at ideen om brukermedvirkning først dukket opp. Så fulgte en utvikling som skulle føre til lovendringer: I 1997 – samme år som Lønning II-utvalget la frem sine kriterier for prioritering av helseressurser – kom NOU-en «Pasienten først!». Få år senere fikk tanken om pasientautonomi juridisk fotfeste i «Lov om pasientrettigheter» (1999) og «Lov om helseforetak» (2001). Helsevesenet ble heretter pålagt å involvere brukerne i beslutninger, både på organisasjonsnivå i helseforetakene og på legekontoret.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»