00:00 - 11. desember 2015

Vi skal ikke slutte å fly

Flyseteavgift: Det er lett å latterliggjøre motstanden mot en seteavgift på 88 kroner, men ensidige nasjonale tiltak bidrar mer til karbonlekkasje enn klimakutt, skriver Kristin Skogen Lund. Foto: Exotica.im/UIG via Getty Images

I det offentlige ordskiftet skapes det ofte et inntrykk av at «det grønne skiftet» handler om alt vi skal slutte med – og alle næringene vi skal legge ned. Morgenbladet er representant for denne tankegangen i sin leder 4. desember. Jeg tror ikke på denne tilnærmingen.

Det er ingen tvil om at realisering av lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig økt innsats fremover. Næringslivet ønsker å være med å utvikle og rulle ut de nye klimaløsningene. Det betyr ikke at vi skal slutte å fly. Men det betyr at det må gjøres mer miljø- og klimavennlig.

Det er lett å latterliggjøre motstanden mot en avgift på «bare» 88 kroner. Men ensidige nasjonale tiltak i en internasjonal bransje bidrar mer til karbonlekkasje enn til klimakutt. Og når flyselskapene må legge ned ruter, rammer det bedrifter over hele landet.

Ny teknologi og drivstoff vil sørge for at utslippene blir halvert i 2050, til tross for sterk vekst i trafikken.

Klimaeffekten blir mange ganger sterkere ved å støtte en rask overgang til andre generasjon biodrivstoff for fly som gir minimale klimautslipp. Flybransjen har en offensiv strategi for å kutte veksten i karbonutslipp. Ny teknologi og drivstoff vil sørge for at utslippene blir halvert i 2050, til tross for sterk vekst i trafikken.

Klimapolitikken må skape flere jobber enn den koster. NHO har, sammen med LO, spilt inn ambisiøse målsetninger for kutt i klimautslipp. Disse samsvarer med de klimaforpliktelsene norske myndigheter har spilt inn til COP21. Vi har også foreslått en storstilt satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

Norske bedrifter og arbeidstakere har i lang tid jobbet med å utvikle energieffektive, klima­vennlige løsninger – lenge før diskusjonen om «et grønt skifte». Vi er verdensledende på CO2-effektiv produksjon av metaller, sement, gjødsel, olje- og gass og bio-produkter. Vi går foran i bruk av utslippsfri elektrisitet i industri, bygg- og transportsektoren. Vi ser store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi står foran mot lavutslippssamfunnet.

Kristin Skogen Lund er Administrerende direktør i NHO.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»