00:00 - 18. desember 2015

Reform i alle kanaler

Verden leter etter en ny narkotikapolitikk. Norge kommer til å få en nøkkelrolle.

Forrige uke summet det enorme Wien Internasjonale Senter av delegater som gjorde de siste forberedelsene til UNGASS 2016, neste års spesialsesjon i FNs hovedforsamling som skal meisle ut en ny narkotikapolitikk. The Commission on Narcotic Drugs (CND) var arrangør, og selv om det er et villnis av FN-organisasjoner som steller med narkotika, er de fleste enige om at det er her makten ligger. Det er vanskelig å forstå hva som foregår, for delegatene bruker et komplekst semiotisk system med kodeord for subtile symbolske grenser. «Avkriminalisering» er mange med på, men dersom begrepet følges av formuleringen «innenfor FN-konvensjonene», får det en annen og mer konform betydning enn om det står alene.

Jeg fikk delta som observatør, og allerede første dag ble det klart at den norske ambassadøren i Wien, Bente Angell-Hansen, står på tur til å få det mektige ledervervet i CND. Hun ledet flere sesjoner, arrangerte viktige side-events. Hun utstrålte optimisme og energi, behersket de språklige nyansene i det komplekse tegnsystemet. Det er ikke overraskende. Hun har vært ambassadør i Norges delegasjon i FN og utenriksråd her hjemme. Mer interessant blir dette: Hva vil det bety for vår hjemlige narkotikapolitikk at verdens øyne rettes mot Norge?

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.