00:00 - 04. desember 2015

Grønne grunnstoffer

Et skifte til grønn energi avhenger av mineralressurser og gruvedrift.

Andesfjellene: De største reservene av litium finnes oppløst i de store saltsjøene i Andesfjellene, som her i Uyuni i Bolivia. Foto: Noah Friedman-Rudovsky/Bloomberg/Getty Images

Litium er et pussig metall. Det er grunnstoff nummer tre i den periodiske tabellen, klemt inne mellom helium og beryll: det veier omtrent halvparten av karbon, reagerer kraftig med vann og brenner med en rød flamme. Sammen med et knippe andre grunnstoffer skal litium muliggjøre skiftet til grønn energi.

Et slikt skifte vil gjøre oss mindre oljetørste, men desto mer avhengige av nettopp grunnstoffer. Batteriene til el-biler krever store mengder litium, kobolt, nikkel og mineralsk karbon. Turbinene i vindmøller lages av kobbertråder, og magnetene inneholder niob, solcellepaneler lages av silisium og sjeldne jordarter. Finnes det store nok reserver av disse viktige grunnstoffene til å muliggjøre det teknologiske skiftet?

 

Annonse