Annonse
00:00 - 04. desember 2015

Grønne grunnstoffer

Et skifte til grønn energi avhenger av mineralressurser og gruvedrift.

Andesfjellene: De største reservene av litium finnes oppløst i de store saltsjøene i Andesfjellene, som her i Uyuni i Bolivia. Foto: Noah Friedman-Rudovsky/Bloomberg/Getty Images
Annonse

Litium er et pussig metall. Det er grunnstoff nummer tre i den periodiske tabellen, klemt inne mellom helium og beryll: det veier omtrent halvparten av karbon, reagerer kraftig med vann og brenner med en rød flamme. Sammen med et knippe andre grunnstoffer skal litium muliggjøre skiftet til grønn energi.

Et slikt skifte vil gjøre oss mindre oljetørste, men desto mer avhengige av nettopp grunnstoffer. Batteriene til el-biler krever store mengder litium, kobolt, nikkel og mineralsk karbon. Turbinene i vindmøller lages av kobbertråder, og magnetene inneholder niob, solcellepaneler lages av silisium og sjeldne jordarter. Finnes det store nok reserver av disse viktige grunnstoffene til å muliggjøre det teknologiske skiftet?

 

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»