00:00 - 18. desember 2015

Forskningsrådet er blitt lønnsfyrste

I en omfattende dokumentasjon avslører Morgenbladet sine overraskende funn om Forskningsrådets høye lønninger. Lønnsnivået forsvares med sammenligninger av utviklingen i andre statsorganer. Departementet er åpenbart også betenkt på det høye lønnsnivået, og behandler saken i brevs form. Ja, ved den forestående direktøransettelsen bør nivået senkes, heter det.

Det henvises ikke til de store oppgaver som rådet fikk i 1993. Mange var den gang opptatt av at administrasjonen måtte få en hensiktsmessig rolle. Einar Steensnæs, tidligere forskningsminister, etterlyste blant annet effektivisering og mulig forenkling. I rådsinnstillingen ble det også understreket at «utvalgets forslag vil gi betydelige effektivitetsgevinster gjennom opprettelse av en felles administrasjon for hele rådssystemet.» (NOU 1991: 24)

Forskere har i mange år reagert på de høye lønninger i Forskningsrådet.

Også forskere har i mange år reagert på de høye lønninger i Forskningsrådet. Blant annet uttalte professor Gunnar Nicolaysen ved Universitetet i Oslo følgende til Forskningspolitikk 22/5: «Jeg har meget vanskelig for å forstå at NFR, et forvaltningsorgan, skal operere med lønninger som ligger så utrolig langt over de som gjelder for dem som forutsetningsvis skaper det nye – forskerne og deres tekniske assistenter!» Spesielt synes det i disse trange tider merkverdig at områdedirektørene skal ha lønninger «rundt 500 000 og oppover». Jeg har også vanskelig for å se at et organ som NFR skal praktisere hemmelige lønnsavtaler.

Hans Skoie er professor emeritus.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»