00:00 - 27. november 2015

Verden varmes igjen

Naturlige variasjoner eller våre menneskeskapte endringer: Hva er viktigst akkurat nå?

«Lillegutt» slår tilbake: Data fra NOAA over havtemperaturen i Stillehavet i oktober viser at vi er midt i en sterk El Niño-hendelse. Dette kan medføre en periode med økt global oppvarming, ved at Stillehavet ikke lenger absorberer den ekstra varmen forårsaket av drivhuseffekten. Foto: NOAA
Annonse

«Det blir ikkje grønt skifte med raude tal.»
«Michelet svarte meir utfyllande på våre metodespørsmål enn sitatet viser.»