00:00 - 27. november 2015

Tar et oppgjør med kulturforskningen

 Forskerne må ta sin del av skylden for marginaliseringen.

– I siste nummer av Nytt norsk tidsskrift, hvor du selv snart overtar som redaktør, beskriver du hvordan humanistiske fag er blitt nedprioritert i forskningspolitikken. Hva er skjedd?

– Jeg har gått gjennom Forskningsrådets ulike satsinger på kulturforskning. På midten av 1980-tallet sto det høyt på den forskningspolitiske agendaen, siden er humanistisk forskning blitt gradvis nedprioritert, og til slutt forsvant den ut av de nasjonale strategiene.

– Ditt utgangspunkt er at du nylig forfattet en midtveisevaluering av Forskningsrådets program «Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger» (Samkul), som skulle bli et kjempeløft for humanistisk forskning. Du starter med å innrømme at du ikke helt forsto hva det dreide seg om?

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.