Annonse
00:00 - 27. november 2015

Tar et oppgjør med kulturforskningen

 Forskerne må ta sin del av skylden for marginaliseringen.

Annonse

– I siste nummer av Nytt norsk tidsskrift, hvor du selv snart overtar som redaktør, beskriver du hvordan humanistiske fag er blitt nedprioritert i forskningspolitikken. Hva er skjedd?

– Jeg har gått gjennom Forskningsrådets ulike satsinger på kulturforskning. På midten av 1980-tallet sto det høyt på den forskningspolitiske agendaen, siden er humanistisk forskning blitt gradvis nedprioritert, og til slutt forsvant den ut av de nasjonale strategiene.

– Ditt utgangspunkt er at du nylig forfattet en midtveisevaluering av Forskningsrådets program «Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger» (Samkul), som skulle bli et kjempeløft for humanistisk forskning. Du starter med å innrømme at du ikke helt forsto hva det dreide seg om?

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»
«At klassiske kunstnere selger så godt er mer en myte enn en realitet.»