00:00 - 27. november 2015

Tar et oppgjør med kulturforskningen

 Forskerne må ta sin del av skylden for marginaliseringen.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»