00:00 - 06. november 2015

Takke meg til somalisk

SOMALIERE Det var med stor interesse vi leste kommentaren til Lena Lindgren: «Norsk-somalieres utenforskap blir mer og mer kritisk». Gjennom vårt brobyggerarbeid ved Primærmedisinsk Verksted (PMV) gjenkjenner vi tillitskrisen Lindgren beskriver. Hun oppfordrer leserne til å fokusere på utfordringene som et klasseproblem, og ikke som et stigma knyttet til en etnisk gruppe. Vi støtter henne i denne analysen. Vi er likevel ikke like dystre i vår framtidsanalyse. Det er gode krefter, både innenfor den somaliske diasporaen og i det norske systemet, som jobber for en god og konstruktiv dialog.

Derimot reagerer vi på måten hun samtidig forklarer tillitskrisen ved å peke på somaliernes tradisjonelle mangel på takknemlighet i møte med sosiale transaksjoner. På bakgrunn av forskning gjort av Kathrine Fangen referer hun til at «det blir sett på som en svakhet å takke», noe som fører til at blant annet Nav-ansatte opplever somaliere som utakknemlige.

Det er på sin plass å avlive myten om at takknemlighet ikke er en del av den somaliske kulturen.

I Somalia, som i de fleste andre land, blir takknemlighet uttrykt på ulike måter. Det er noen tjenester som anses som en plikt, og da gjengjeldes ikke ytelsen med et takk. Dette er ofte knyttet til utveksling av tjenester mellom nær familie og til dels transaksjoner/hjelp mellom klanmedlemmer, som kommentaren også påpeker. Mangel på en uttalt takknemlighet fordrer en gjenytelse, og inngår i et sosialt sikkerhetsnett. En resiprositet flere kjenner fra samfunnsvitenskapen, og vektlagt av pioneren Marcel Mauss (1872–1950) og hans teori om hvordan gaven/ytelsen danner relasjoner som berører både økonomiske, juridiske, politiske, estetiske og religiøse aspekter.

PMVs brobygging har som mål å oversette de kulturelle kodene som skaper gjensidig avstand og skepsis mellom system og individ. Det er gjennom en gjensidig kulturell tilnærming vi kan møte våre egne og andres fordommer, og lære oss det fremmede bedre å kjenne. Vi mener hovedårsaken til tillitskrisen er mangelen på denne nysgjerrigheten, noe som fører til en opplevelse av å bli diskvalifisert og umyndiggjort i møte med systemet. Det er da stoltheten og den omvendte janteloven dukker opp.

Ut fra vår forståelse holder derfor ikke Lindgrens analyse. Ved hjelp av Fanges forskning prøver Lindgren seg på en forklarende oversetting av årsaken til den arrogansen Nav-ansatte opplever i møte med sine somaliske klienter. Analysen av «takken» er godt ment, men vi mener den virker mot sin hensikt som forklaringsmodell.

Derfor er det på sin plass, først som sist, å avlive myten om at takknemlighet ikke er en del av den somaliske kulturen. La oss understreke at det er helt vanlig å takke i Somalia hvis det utøves en tjeneste eller gis en gave. Vi på PMV, som ofte veileder personer med somalisk bakgrunn, blir nesten daglig vist stor takknemlighet, både i ord og i forbønn. Mahadsanid Kalsonida/Takk for tilliten.

Ayaan Yasiin og Vilde Reichelt

Flerkulturelt senter for helse dialog og utvikling, Kirkens Bymisjon

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»