Annonse
00:00 - 06. november 2015

Livsfilosofi for et grønt samfunn

 Selvrealisering er en lite ressurskrevende aktivitet – og derfor svært miljøvennlig.

Før sin tid: Karl Marx’ idé om at selvrealisering er kjernen i det gode liv er høyaktuell i dag siden det er miljøvennlig. Foto: Henry Guttmann/Getty Images
Annonse

For 150 år siden ga Karl Marx et svar på spørsmålet om meningen med livet som fortsatt er høyaktuelt: aktiviteter med stigende grensenytte. Kan det også være oppskriften på det gode liv i et økologisk bærekraftig samfunn?

Ifølge den engelske filosofen A. N. Whitehead er den vitenskap som nøler med å forkaste sine forfedre, fortapt. Når sosiologer og mange andre samfunnsvitere likevel holder fast ved sine klassikere, er det fordi det fortsatt er mye å lære av dem. Et eksempel er en for lite verdsatt innsikt om det gode liv hos Karl Marx, klassikeren over alle klassikere. Den er i nyere tid hentet frem igjen og systematisert av den norske samfunnsteoretikeren Jon Elster, blant annet i boken Hva er igjen av Marx?.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»