00:00 - 06. november 2015

– Feil fokus med trigger warnings

Advarer mot «emokrati» i akademia.

– Du skriver om det du kaller en autoritær tendens til sensur på amerikanske og britiske universiteter, at foredragsholdere og verk utstyres med advarsler fordi de kan være støtende. Hvorfor er det et problem?

– Det er noe de amerikanske professorforeningene har tatt opp: Trigger warnings retter fokus mot bestemte deler av et verk. Ta Ovid, som blant annet skildrer voldtekt – det rettes veldig oppmerksomhet mot helt bestemte deler av verket, det blir lett å overse viktigere ting som tas opp. Dette er kanskje spesielt aktuelt hvis man tar opp eldre litteratur, der holdningene er annerledes. Det blir fokus på de holdningene, heller enn det allmennmenneskelige.

– Om en student som har blitt voldtatt, på forhånd får beskjed om at Ovids Metamorfose har beskrivelser av voldtekt og dermed kan forberede seg på det – hvilken skade kan det gjøre?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»