00:00 - 27. november 2015

Alarm i arkivet – men hvem ringer klokkene for?

Dis-Norge og Norsk Slektshistorisk forening organiserer landets slektsforskere. Sammen med Norsk Heraldisk Forening representerer vi ikke bare en viktig gruppe av brukere av Arkivverkets tjenester, vi er også samarbeidspartnere og bidragsytere.

Vi ser behovet for endring og fornyelse i Arkivverket, og bidrar gjerne til at resultatet av den prosessen som er satt i gang blir best mulig, sett fra brukernes ståsted. Det som bekymrer oss mest, er signalet om at det nå skal satses på massedigitalisering. Følges ikke dette opp med tilstrekkelige ressurser på ferdigstilling og publisering av materialet, er veien kort til et redusert tjenestetilbud.

Det som bekymrer oss mest, er signalet om at det nå skal satses på massedigitalisering.

Allerede i dagens situasjon ligger mye skannet materiale i kø for indeksering og publisering, også materiale som slektsforskere har forberedt, tastet inn og klargjort. Tilgang til historiske arkiver, tilgjengelige lesesaler og veiledning fra både godt kvalifisert og høyt spesialisert arkivpersonale er nødvendig for historieforskning. Dette er også nødvendig for våre medlemmer, som med sin frivillige innsats på kulturvernfeltet er med på å skrive vår felles historie, både på individ- og slektsnivå.

Når Arkivverket omstruktureres, og tjenestetilbudet skal revideres, må frivillig sektor, gjennom våre organisasjoner, få en tydeligere definert rolle. Vi må også gis bedre rammevilkår som aktive samarbeidspartnere for Arkivverket.

Rune Nedrud er leder Norsk Slektshistorisk Forening. Tone Moseid er leder i DIS-Norge, Slekt og data.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»