00:01 - 13. november 2015

65 år med palestinsk nødløsning

Et humanitært svar på et politisk problem.

– Hva er UNRWA?

– Det er en humanitær organisasjon som jobber på oppdrag fra FNs generalforsamling, med velferdsansvar for de palestinske flytningene etter krigen mellom Israel og Palestina i 1948. De jobber på Vestbredden og Gaza, i Syria, Jordan og Libanon.

– Hvorfor har akkurat de flyktningene en egen organisasjon?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»