00:00 - 23. oktober 2015

Selvhjelp for marginaliserte menn

Det er en tid for alt og nå er det en tid for mannen som det svake kjønn, skriver Erling Dokk Holm.

Apolitiske menn: Kvinnekampen har vært politisk i alt sitt virke – så hvorfor skal da de som bærer fanen for mannen, insistere på at alt er privat? Her: 8.mars-tog i 1973. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto/NTB Scanpix

I skyggen av kvinnebevegelsens triumfer de siste førti årene er en rekke norske menn blitt marginalisert. Det er ambisiøst å forsøke å fastlegge en årsakssammenheng mellom disse to fenomenene – det er ikke sikkert det er så mye der – men to bøker av året begrunner sin eksistens nettopp ved å hevde at mannen nå sliter fordi kvinnen er blitt en annen. Titlene er talende: Mann. Hvordan mestre ditt liv og din kvinne av Stian Falch, og Mannen. Myter, løgner & sannhet av Dag Furuholmen og Ted Usatynski.

Begge bøkene må klassifiseres som «redd-mannen-prosjekter», og har karakter av å være oppskrifter på hvordan den marginaliserte mannen kan hjelpe seg selv.

 

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»