00:00 - 23. oktober 2015

Rus som protest

– Du har vært i fengsel?

– Jeg gjorde et feltarbeid i et norsk fengsel. Tre ganger i uken gjennom åtte måneder. Jeg var mest sammen med fangene, men fulgte også ansatte. Mye av tiden så jeg på formiddags-tv og «hang ut» i boenhetene for å snakke med fangene om rusbruk.

– Hvordan foregår rusmisbruket?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»