00:00 - 09. oktober 2015

Nettet faller fra hverandre

– Europas domstoler tar en lederrolle i kampen for å vinne folks personvern tilbake, sier Bjørn Erik Thon.

Annonse