00:01 - 16. oktober 2015

Kunnskaps­løst fra Iunker

Vi burde selvsagt ha visst på forhånd at det ville være bortkastet tid å argumentere mot en som ikke har satt seg inn i Torgersen-sakens utvikling, men som fortsatt lever på en fascinasjon bygget på manglende fagkunnskap blant de rettssakyndige i 1958. Stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, Finn Iunker, demonstrerer på nytt i sitt innlegg 9. oktober at han ikke har fulgt med i utviklingen. Hans påståtte ekspertise på vurdering av de opprinnelige bevisene i Torgersensaken er fortsatt en gåte. Den synes å gjenspeile et selvbilde uten rot i virkeligheten.

Iunker mangler rett og slett relevant kunnskap. Hans argumentasjon kan mildt sagt karakteriseres som primitiv og ufin. Man kan oppleve at enkelte legger seg helt ned på et debattmessig lavmål, men Iunker greier å presse seg under det. Vi må bare gi opp. Noen kamper er helt forgjeves.

Per Brandtzæg er professor i medisin.
Fredrik Heffermehl er jurist og forfatter.
Jan Tennøe er advokat.
Arild Linneberg er professor i humanistiske rettsstudier.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse