00:00 - 23. oktober 2015

Intellektuelt vannhull forsvinner

Nordisk Sommeruniversitetet koster lite fordi det drives på frivillig basis. Hvorfor legge ned en velfungerende og selvdreven virksomhet?

Å delta på Nordisk Sommeruniversitet (NSU) er en demokratisk opplevelse som er en sjeldenhet innenfor dagens institusjonelle strukturer.

I 65 år har Sommeruniversitet vært en veletablert arena for tverrfaglig og intellektuelt utbytte mellom de nordiske landene og Baltikum. Nordisk Ministerråds beslutning om å legge NSU til det nordiske forskningsprogrammet Nordforsk har dessverre vist seg å være et dødsstøt for Sommeruniversitetet. I budsjettet som skal legges frem på Nordisk Råds sesjon 27.–29. oktober i Reykjavik, mister det sitt årlige bidrag på 1,3 millioner kroner.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»