00:00 - 02. oktober 2015

Intellektuelt illebefinnende

I Morgenbladet 25. september hevder Finn Iunker at Fredrik Fasting Torgersen «entydig er dømt med rette … Bevismengden … er overveldende.» Han viser til de tre bevisene fra 1958 som er blitt erklært verdiløse av 257 fageksperter. «Er det ikke rettens oppgave å vurdere om en bestemt opplysning i en sak har … betydning?» spør Iunker. Selvsagt. Men nettopp dette er ikke blitt gjort.

Gjenopptakelseskommisjonens tidligere leder, Janne Kristiansen, erklærte på norsk fjernsyn at «vitenskapen får mene hva den vil», og statsadvokat Anne Margrethe Katteland har fortsatt med å påstå at «Torgersen utvilsomt er dømt med rette». Men sjelden eller aldri har så mange kvalifiserte forskere fra ulike vitenskaper tvilt så mye så lenge på noe som på dommen i Torgersensaken. At Iunker mener seg å vite bedre, taler for seg selv.

«Torgersen har hevdet at han denne kvelden var sammen med en jente kalt Gerd, men en slik Gerd har aldri meldt seg,» skriver Iunker. Men denne Gerd betrodde seg til tre kvinnelige arbeidskolleger om at hun var denne Gerd. De tre gikk til politiet med det som ville vært et utelukkelsesbevis. Det ble aldri lagt fram verken for forsvaret eller i retten. Påtalemyndigheten ved L. J. Dorenfeldt, senere riksadvokat, la det til side som uviktig. Den gjenopptakelseskommisjonen Finn R. har så stor tillit til, har heller aldri realitetsbehandlet verken dette eller de øvrige nye bevis i saken. Iunker har ikke fulgt med i timen.

Sjelden eller aldri har så mange kvalifiserte forskere fra ulike vitenskaper tvilt så mye så lenge på noe som på dommen i Torgersensaken.

Hans kritikk av vår bok Justismordets retorikk, som nå er under utgivelse på engelsk, bruker vi her ikke tid på. Men for ordens skyld: vi har aldri anvendt slike ord om norske jurister som han legger oss i munnen, «dumme», «teite» og så videre. Vi arbeider sammen med et internasjonalt nettverk på over 40 forskere fra 9 land, deriblant verdensledende jurister. Og vi støtter de juristene i Norge som forstår det Iunker med sin blinde tillit til rettsvesenet ikke forstår: viktigheten av å granske rettens mørke bakside.

Finn Iunkers tabloide innlegg virker som et intellektuelt illebefinnende. At et tidsskrift hvor Iunker selv sitter i redaksjonen trykker en kritikk hvis eneste friske pust er hvesingen fra respiratoren som holder liv i den, er en sak for seg. At også Morgenbladets redaktører velger å skape debatter gjennom kunstig åndredrett får man bare ta til etteretning.

Johan Dragvoll, Bjørn C. Ekeland og Arild Linneberg er forfattere av Justismordets retorikk.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»