00:00 - 23. oktober 2015

Gull og grønne alger

Vil du forstå gullets opprinnelse, se til havet.

Aldeles glimrende: Alt som glimrer er ikke gull, men det er faktisk 0,004 milligram gull i hvert tonn sjøvann. Her er solnedgangen foreviget i Finale Ligure i Italia. ⇥Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

En munnfull sjøvann rommer hele universet. Nesten alle grunnstoffene er å finne i saltvann, selv rariteter som erbium, holmium og praseodym. Det finnes gull der også, men før du løper til nærmeste strand, vit at konsentrasjonen er lav, ja sjøvann inneholder ikke mer enn mikroskopiske mengder gull. Nå har geologer beregnet hvordan gullkonsentrasjonen i havet har variert de siste 3,6 milliarder år. Ligger det alkymi bak?

Ja, hvordan er det mulig å finne ut av dette? Først må vi vite litt om gullets kretsløp: Gull vaskes ut i partikkelform fra land før det løses opp i vannet, det meste som Au(OH)H2O. Så følger gullet havets strømmer til fjerntliggende fjorder og store vanndyp. Hvis betingelsene er gunstige, felles gullet ut sammen med pyritt i slammet på havbunnen og innlemmes i jordens sedimentære arkiv. Pyritt, bedre kjent som narregull, er altså mer interessant enn sitt kallenavn skulle tilsi.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»