00:07 - 04. september 2015

Vil gjenopplive Næss

Etter å ha forsøkt å redde Ny Tid i ti år, åpner idéhistoriker Dag Herbjørnsrud Senter for global og komparativ idéhistorie.

I kronikken «Det Breivik ikke får lære» (Aftenposten 28. august) skriver du om det du kaller «et stadig mer eurosentrert pensum» ved Universitetet i Oslo. Du hevder blant annet at fagene statsvitenskap, sosiologi og allmenn litteraturvitenskap nesten utelukkende tar for seg vestlig tenkning og ideer. For mye handler om Europa og dets kulturelle uavhengighet, hevder du.

– Jeg ønsket å påpeke et globalt og faglig forbedringspotensial i pensum. Det er blitt for snevert, vi løfter ikke blikket slik man gjorde da Arne Næss‘ filosofihistorie var ex.phil-pensum. En god del av pensum på humaniora og i samfunnsvitenskap er blitt mindre utadvendt enn på barneskolen. Instituttene bør benytte seg av oppdaterte bøker, ikke presentere en nasjonal lesning av klassikere som eneste eviggyldige sannhet.

Du signerer kronikken med Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOK), der du er daglig leder. Etter ti år som Ny Tids redaktør åpner du altså dette senteret. Hva er grunnen til det?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»