00:00 - 18. september 2015

Ulveangrep midt på dagen, midt på gården

Vi kan opprettholde Norge som et beiteland, og Sverige, som ikke lenger har et distriktsjordbruk, kan huse mye rovdyr uten store konflikter.

Marit K. Slotnæs blir i Morgenbladet 4. september kritisert av biolog Erik Steineger som hevder at hun oppfordrer til faunakriminalitet. Nå er det mange slags kriminaliteter å sette fingeren på. Mattilsynet for eksempel utøver alvorlig brudd på dyrevelferd når de tillater sauebønder å slippe sine dyr på utmarksbeite i rovdyrområder. 

Den psykiske belastningen på oss som lever med rovdyr i beiteområdene er betydelig.

Undertegnede er sauebonde (tidligere geitebonde) og kjenner rovdyrkonflikten godt. Den psykiske belastningen på oss som lever med rovdyr i beiteområdene er betydelig. WWF har samlet inn tusenvis av stemmer på ønsket om en sterk økning av ulvebestanden. En slik økning vil sette en effektiv stopper for utnytting av beiteressurser i Norge.

Ser vi Norge og Sverige som ett geografisk område, og forvalter vi rovdyrene felles i dette området kan det muligens være en ypperlig løsning. Vi kan opprettholde Norge som et beiteland, og Sverige, som ikke lenger har et distriktsjordbruk, kan huse mye rovdyr uten store konflikter.

Personlig har jeg iakttatt ulveangrep på geiteflokken min midt på dagen, midt på gården. Det var om høsten med litt nysnø, og ulven kunne spores. Dette var streifulv. Den var ikke særlig sky.

Dag Nordanger er sauebonde.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse