00:01 - 24. september 2015

Helseministerens uforstand

Helseminister Høie opptrer som teknokrat i Morgenbladet 18. september i sitt forsøk på å forsvare innføringen av pakkeforløp i behandlingen av psykiske lidelser, etter at dette ble kritisert i en kronikk av A. S. Pahle og H. Vogt (11. september).

Helseministeren fremholder pasientens beste som kronargument for pakkene, mens han betimelig påpeker problemer med lang ventetid, manglende samhandling og utilstrekkelig tilbud i dagens psykiske helsetjeneste. Og det høres unektelig forlokkende ut at pasientene nå skal få «helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert» behandling. Slik en halsbetennelse skal ha antibiotika i syv dager, tenker man seg at deprimerte Anna allerede fra dag én skal vite hvor mange behandlingstimer hun har krav på. I Danmark utløser for eksempel en depressiv episode atten timers behandling, inkludert to timer til førstegangssamtale, fem timer til oppfølging, to til pårørendesamtale og én til samarbeid med andre i helsetjenesten. Det hele er i virkeligheten et hjelpesløst forsøk på å skape kontroll i en del av medisinen som ikke enkelt lar seg standardisere, samt en grov mistillit til fagpersoners autoritet i utøvelsen av sitt fag.

Det hele er i virkeligheten et hjelpesløst forsøk på å skape kontroll i en del av medisinen som ikke enkelt lar seg standardisere.

Psykiatrien er kjennetegnet av møtet med mennesker i alle former for livsnød – eksistensielle kriser, tomhetsfølelse og tap av livslyst, alvorlig virkelighetsbrist, grov vold og rusmisbruk. Å manøvrere i kaos krever kreativitet og fleksibilitet, ikke standardisering og ytterligere regelverk. Kunnskapsbasert praksis sikres gjennom å stimulere fagpersoner til faglig utvikling, ikke gjennom tvangstrøye og pisk. Høie unnlater å nevne at dokumentasjonsgrunnlaget for en rekke av behandlingsformene i psykiatrien er svært omdiskutert, og at retningslinjene favoriserer behandlingsmetoder som enkelt lar seg undersøke i randomiserte studier. Høies ønske om kontroll vil føre til mindre pluralitet i helsetjenesten.

Høie mener at pakkene vil medføre at pasienter får rett behandling til rett tid. Men pasienter har allerede denne rettigheten nedfelt i Pasientrettighetsloven. Hans teknokratiske skisse til et nytt psykisk helsevern står ikke i samsvar med et ønske om fleksible tjenester tilpasset den enkelte.

Ketil Slagstad er lege.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»