00:00 - 03. juli 2015

Artenes urene opprinnelse

Vi må begynne å spørre oss selv hvor den emosjonelle kraften i den store motstanden mot «frankenfood» og «monstermat» kommer fra, skriver Lars Risan.

Uønsket vending? Plogen er en 12 000 år gammel oppfinnelse. Kan genmodifiserte frø gjøre den blir overflødig? Og vil det i så fall være en katastrofe? Genmodifisert mat er ingen uskyldig teknologi, men det er heller ikke plogen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Christian Belgaux

Tidligere i år plasserte Morgenbladet en serie barneansikter ved siden av hverandre for å illustrere en artikkel. Artikkelen handlet om ny en bioteknologi kjent som CRISPR-Cas9, og den gjorde det til et hovedproblem at menneskeheten nå kan «forandres for alltid». Intet mindre. Det er riktig at genetikken rundt CRISPR-Cas9 setter mye på spill, både faglig, politisk og etisk, og vi trenger å håndtere den. Men skal vi håndtere den, så må vi først forstå den.

CRISPR-Cas9 er ikke bare en bioteknologisk oppfinnelse, men også en biologisk oppdagelse. CRISPR, som ble oppdaget i 1987, er en type gener som finnes i bakterier, og når man ser dem i mikroskop, ligner de litt på strekkoder. Når en bakterie angripes av et potensielt farlig virus, kan bakterien klippe ut en bit av virusgenet og lime det inn mellom to CRISPR-strekkoder. Neste gang bakterien angripes av et slikt virus, gjenkjenner bakterien viruset fordi genmønstret mellom CRISPR-genene stemmer med virusets gener, og så setter bakterien i gang med å klippe viruset i stykker. Cas9 er en av mange enzymer som i denne prosessen identifiserer, klipper og limer gener. I en bakteriekoloni vil de bakteriene som ikke klarer å kopiere en bit av det farlige viruset inn i en CRISPR-sekvens, dø, mens de som klarer det, vil føre kolonien videre. Derved oppnår hele den aktuelle bakteriekolonien immunitet mot det farlige viruset.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»