00:00 - 03. juli 2015

Artenes urene opprinnelse

Vi må begynne å spørre oss selv hvor den emosjonelle kraften i den store motstanden mot «frankenfood» og «monstermat» kommer fra, skriver Lars Risan.

Uønsket vending? Plogen er en 12 000 år gammel oppfinnelse. Kan genmodifiserte frø gjøre den blir overflødig? Og vil det i så fall være en katastrofe? Genmodifisert mat er ingen uskyldig teknologi, men det er heller ikke plogen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Christian Belgaux
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»