00:16 - 19. juni 2015

Ulrik Imtiaz Rolfsen setter kildevernet i fare

Rolfsen kunne med et enkelt grep ha sikret seg mot at politiet fikk innsyn i videofilene og andre filer han har på sine harddisker.

Foto: Ingar Storfjell/Aftenposten

PSTs razzia hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen har aktualisert debatten om den vanskelige balansegangen mellom hensynet til pressefriheten og hensynet til politiets etterforskning.

Politiet har en legitim interesse i å etterforske mulige kriminelle forhold. Rolfsen har en legitim interesse i å beskytte sine kilder. Denne balansegangen er vanskelig, og det er vanskelig å si noe fornuftig om hvordan den skal utøves i et konkret tilfelle uten å kjenne de konkrete omstendighetene. Likevel går mange, særlig fra pressen, hardt ut og kritiserer PST for å bedrive virksomhet man kjenner fra land vi helst ikke vil sammenligne oss med.

Kritikken går blant annet på at kildevernet står i fare, og at pressen vil få vanskeligheter med å få folk i tale dersom de er redd for at politiet bare kan beslaglegge journalistens materiale.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»