15:10 - 12. juni 2014

Vil skjerpe tallsikringen

PÅ KANTEN

– I ukens kronikk skriver Prio-forsker Henrik Urdal at Redd Barna har brukt en svak kilde i rapporten «State of the World’s Mothers 2014». Kan du si noe om hvilken rapport dette er, og hvilke befatning dere i Norge har med den?

– Den årlige tilstandsrapporten for verdens mødre er blitt gitt ut av internasjonale Redd Barna i 15 år. Den inneholder hvert år en rangering av beste land å være mor samt en temadel. I år handler temadelen om å være mor i land rammet av konflikt og humanitære katastrofer. Rapporten er skrevet av amerikanske Redd Barna og gis ut over hele verden.

Annonse

«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»